Lederutvikling – for deg som ønsker å utvikle deg i lederrollen.13.-20. september 2020, på Karpathos

Dette er et tilbud til deg som ønsker å utvikle deg i lederrollen – og skape resultater gjennom andre.

Kurset har en helhetlig tilnærming og fokuserer på samspillet mellom utvikling i lederrollen og hva dette krever av personlig utvikling. Ledelse handler om å få medarbeidere og kollegaer til å ekspandere – og skape resultater gjennom andre. God ledelse har best forutsetninger når lederen er i balanse fysisk og mentalt, og kurset inneholder derfor undervisning, øvelser og teknikker som styrker sammenhengen mellom det fysiske, mentale og emosjonelle hos deltagerne. Teknikker innen energistyring, stressmestring, pusteøvelser, meditasjon og yoga er sentralt i kurset og vil bidra til å fjerne blokkeringer som er lite hensiktsmessige for deg både som menneske og i rollen som leder. Du blir en bedre leder når du starter med å ta ut ditt eget potensial.

Dette kurset er et tilbud til ledere – og deltakerne vil gjennom erfaringsutveksling og «case» tilføre hverandre kunnskap, erfaring og råd.

Kurset inneholder også individuell coaching og temaer knyttet til lederskapet og samspillet med andre. Dette skal vi jobbe med gjennom å utforske hvordan du kan påvirke og motivere andre ved å bli enda mer ekte, ærlig og sann i ditt lederskap. Søvn, mat og naturelementene påvirker oss mer enn hva mange tror, og kurset er derfor lagt til Kathy’s Island Retreat på Karpathos, der vi får helt optimale forhold for disse viktige dimensjonene. Du vil få med deg nyttige verktøy fra kurset, som kan bidra til å sikre langsiktighet og riktig bruk av energi i utøvelse av lederrollen din i hverdagen.

Program:

Dag 1: Potensiale i lederollen – mitt potensial som leder
Dag 2: Nåsituasjon – hvem og hva er jeg som leder
Dag 3: Hindringer – hva hindrer meg å utvikle meg som leder
Dag 4: Transformasjon – hvordan skape og utvikle meg videre
Dag 5: Integrasjon – sikre at endringer skjer
Dag 6: Meg som leder – fremtid

Det vil alle dager være kombinasjon av individuelle samtaler, gruppearbeid og fellesamlinger.

Alle deltakerne vil få et individuelt tilpasset program i etterkant av samlingen – for å sikre effekt av læringen.

Pris: 19.900 nok
– som inkluderer alt unntatt flybillett (overnatting, all mat og drikke, 1 massasje, veiledning, undervisninger, yogatimer og utflukter samt transport til og fra flyplassen). Deltakerne bestiller selv flybillett – og det vil bli sendt ut info når du har meldt deg på.

Meld din interesse – og vi setter sammen en eksklusiv gruppe med maks 10 ledere.

This post is also available in: Engelsk