Leder Retreat 9-16 september

Kurset har en helhetlig tilnærming og fokuserer på samspillet mellom utvikling i lederrollen og hva dette krever av personlig utvikling.

God ledelse har best forutsetninger når lederen er i balanse fysisk, emosjonelt og mentalt.

Kurset inneholder derfor undervisning, øvelser og teknikker som styrker sammenhengen mellom det fysiske, emosjonelle og mentale hos deltagerne.

Teknikker innen energistyring, stressmestring, pusteøvelser, meditasjon og yoga er sentralt i kurset og vil bidra til å forløse blokkeringer som er lite hensiktsmessige for deg som menneske og i rollen som leder.

Kurset inneholder også individuell coaching og temaer knyttet til lederskapet og samspillet med andre. Dette skal vi jobbe med gjennom å utforske hvordan du kan påvirke og motivere andre ved å bli enda mer ekte, ærlig og sann i ditt lederskap.

Søvn, mat og naturelementene påvirker oss mer enn hva mange tror, og kurset er derfor lagt til Kathy’s Island Retreat på Karpathos, der vi får helt optimale forhold for disse viktige dimensjonene.

Du vil få med deg nyttige verktøy fra kurset, som kan bidra til å sikre langsiktighet og riktig bruk av energi i utøvelse av lederrollen din i hverdagen.