Bevisstgjøring av potensialet
som skaper merverdi for bedriften