Med bedre flyt av pusten oppnår du dypere avspenning og heling. Du får redusert stress, mindre fysiske smerter, bedre konsentrasjon, mer fokus og bedre kontakt med både følelsene og kroppen.

Vi kan leve i uker uten mat, i dager uten vann og i minutter uten pust…
så hva er da grunnen til at vi ikke er mer bevisst vår egen pust?
 Fordi den er der uansett! Pusten er den eneste funksjonen i kroppen som både er viljestyrt og ikke viljestyrt. Og nettopp fordi pusten også er viljestyrt er den
et utrolig kraftfullt verktøy når vi lærer å kjenne den og bruke den bevisst.

På dette kurset har vi også fokus på energi og beveglse. Energibanene i kroppen blir stimulert slik at livskraften kan strømme friere. Ingen forkunnskaper trengs.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf 915 85 061 eller mail påmeldingen med ditt navn, adresse, tlf til agape.instituttet@gmail.com.

Kurset koster kr 990,-